قسمت اول

1_ یک عدد روزنامه بریده شده

2_ یک عدد بروشور حروف

3_ یک عدد صورتحساب رستوران

4_ یک عدد پاکت نامه  (به همراه یک نامه)

5_ نقشه بلک بریم

6_ نامه ای از ریجر خطاب به فارادسون

7_ دو عدد عکس متفاوت

8_ سه رمز دایره ای شکل و یک پایه رمز مربعی

قسمت دوم

1_ پاکت سرسرا حاوی نامه ریجر خطاب به کارآگاه و یک نقشه از داخل عمارت

2_ پاکت اتاق پذیرایی حاوی پنج نقاشی مختلف

3_ پاکت اتاق مطالعه حاوی یک عدد برگه نت موسیقی

4_ پاکت گلخانه حاوی دو کارت ضخیم

5_ پاکت اتاق خواب حاوی یک عدد کارت و یک عدد نامه

6_ پاکت آشپزخانه حاوی یک عدد کارت دستور پخت کیک و یک برگه

7_ پاکت اتاق غذاخوری حاوی دوعدد برگه کوچک

فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من