عکس ها

راهنمایی اول

به نام مکان ها دقت کنید.به دنبال اشتراکات باشید.

راهنمایی دوم

هر عکس شامل دو مکان می باشد که نام های آن ها در گوشه ی هر تصویر ذکر شده است.

در نام های هر دو مکان ،به تعداد کادرهای پشت عکس حروف مشترک وجود دارد .

پاسخ نهایی

در عکس اول دو مکان با نام های برج بلک پل و موزه ی رودخانه های پیت وجود دارد که طبق کادر های پشت عکس دو حرف مشترک دارند:"ر" و "پ".

در عکس دوم دو مکان با نام های آکسفورد و کاخ باکینگهام وجود دارد که طبق کادر های پشت عکس دو حرف مشترک دارند:"ا" و "ک".

حال اگر این حروف را طبق اعداد زیر کادرشان کنار هم قرار دهید کلمه ی "پارک" به وجود می آید.

روی نقشه تنها یک پارک وجود دارد:پارک سزار.

روزنامه بریده شده

راهنمایی اول

به مفهوم مقاله ها دقت کنید.

راهنمایی دوم

در روزنامه دو مقاله وجود دارد که هر کدام در رابطه با موضوع خاصی صحبت می کنند.

آیا می توانید بگوییدهر کدام از مقاله ها در رابطه با چه چیزی صحبت می کنند؟

پاسخ نهایی

موضوع مقاله اول "چشمه" ، موضوع مقاله دوم "بهار" می باشد.

به دنبال چشمه های بهاری در نقشه باشید.

صورت حساب رستوران

راهنمایی اول

به دنبال رابطه ای بین قیمت و عنوان غذاها باشید.

راهنمایی دوم

قیمت هر غذا نشانگر کدام حرف از حروف عنوان خود می باشد؟

پاسخ نهایی

قیمت هر عنوان به ما میگوید که ما به دنبال چندمین حرف از حروف عنوان آن می باشیم.

مثلا=میگوی گلدانی 1£ یعنی اولین حرف از"میگوی گلدانی" که می شود: "م".

حال اگر بدین ترتیب حروف مد نظر را پیدا کرده و کنار هم قرار دهیم ، "مسافرخانه اسکویا" را به دست می آورید که در نقشه باید  مکان آن را پیدا کنید.

برگه ی حروف

راهنمایی اول

حروف را پیدا کرده و به ترتیب به هم وصل کنید.

راهنمایی دوم

پس از اتصال حروف به هم چه تصویری نمایان می شود؟

پاسخ نهایی

اگر حروف را به ترتیب به یکدیگر وصل کنید به یک قایق کوچک می رسید.

حال این قایق را بر روی نقشه پیدا کنید.

برای دیدن تصویر نهایی وارد لینک زیر شوید:

https://dehkadeh-boardgame.ir/?page_id=4200

سه رمز دایره ای شکل

راهنمایی اول

 هر کدام از آن صفحه های دایره ای شکل نشان گر یک کلمه می باشند.

راهنمایی دوم

هر کدام از صفحات دایره ای را بچرخانید تا بتوانید کلمه ای را براساس خطوطی که کاملا بر روی هم منطبق می شوند،پیدا کنید.

به این دقت کنید، از آنجایی که صفحه دایره ای شکل می باشد،شما باید تعیین کنید که کلمه از کجا شروع  و به کجا خطم می شود.

پاسخ نهایی

اگر صفحه های دایره ای شکل را درست بر روی صفحه اصلی قرار دهید سه کلمه به دست می آید که تعداد دایره های مرکز صفحه های دایره ای شکل،  نشانگر ترتیب آن ها می باشد:"اجسام" "بی اثر" "سوخت". در بین مکان های نام برده شده بر روی نقشه تنها یک جا می تواند این کار را انجام می دهد :"کوره اوکمونت".

برای دیدن تصاویر وارد لینک زیر شوید:

https://dehkadeh-boardgame.ir/?page_id=4198

معمای نهایی

راهنمایی اول

شما تنها زمانی می توانید این معما را حل کنید که پنج معمای دیگر این قسمت را به درستی حل کرده باشید.

از مختصات روی نقشه استفاده کنید.

راهنمایی دوم

پنج مکانی که در این نقشه مشخص کرده اید،هر کدام دارای  مختصاتی می باشند . از کنار هم قرار دادن آن ها به چه چیزی می رسید؟

پاسخ نهایی

مختصات قایق کوچک = "ع" و "م"

مختصات پارک سزار = "ا" و "ر"

مختصات مسافرخانه اسکویا = "ت" و "م"

مختصات چشمه های بهاری = "ی" و "ن"

مختصات کوره اوکمونت= "و" و "ر"

پاسخ نهایی=- عمارت مینور