10 نماد خوش شانسی از سرتاسر جهان که شاید برایتان شانس بیاورد.

1_درخت بلوط و میوه آن:

درخت بلوط و میوه‌های آن، در فرهنگ کشورهای اسکاندیناوی نماد خوش شانسی است. وایکینگ‌ها درختان بلوط را با تور ارتباط می‌دادند. تور خدایی است که تندر و رعد و برق را با گرز و سندان بزرگش ایجاد می‌کرد. از آن‌جایی که این درخت، رعد و برق را جذب کرد، برای تور مقدس بود. وایکینگ‌ها معتقد بودند که میوه‌ی درخت بلوط، خشم تور را نادیده گرفت، بنابراین آنها برای محافظت از خانه‌هایشان در برابر رعد و برق یک بلوط در کنار پنجره میگذاشتند.

2_جیرجیرک:

جیرجیرک‌ها به مدت هزاران سال است که به عنوان نشانه‌ی خوش شانسی در نظر گرفته می‌شوند. این اعتقاد ممکن است از زمان‌های ماقبل تاریخ به وجود آمده باشد، زمانی که صدای جیرجیر یک جیرجیرک به عنوان نوعی یاری در نظر گرفته شد. در چین و دیگر کشورهای آسیایی، جیرجیرک به عنوان نگهبان محسوب می‌شود: چرا که هر نشانه‌ای از خطر که پدیدار شود، جیر جیر این حشره متوقف خواهد شد.

3_سوسک سیاه:

تقدس سوسک‌ سیاه سرگین‌خوار (اسمارب) به مصر باستان برمی‌گردد. اسکاراب به عنوان نماد طلوع خورشید و محافظت‌کننده در برابر شر، نماد تولد دوباره، تجدید حیات و تحول است.

4_پرندگان:

پرندگان، از جمله درنا، عقاب و باز، نمادهای خوش شانسی هستند.

5_شبدر چهار برگ:

شبدر چهار برگ در فرهنگ‌های غربی به عنوان نماد شانس بسیار معروف است، و این باور احتمالا به دلیل ارتباط آن با روز سنت پاتریک،است. شبدرهای چهار برگ وجود دارند، اما آنها فراوانی شبدرهای سه برگ نیستند.بنابراین اعتقاد بر این است که اگر یکی از این شبدرها را پیدا کنید، خوش شانسی به شما روی آورده‌است.

6_فانوس قرمز:

فانوس قرمز نماد شانس در فرهنگ چینی است.

7_نعل اسب:

نعل اسب نشان‌دهنده‌ی موفقیت، قدرت خیر بر شر، ثروت و باروری است. این وسیله با قدرت و قابلیت اطمینان اسب همراه است.

8_مژه کنده شده:

مژه‌ی کنده شده نیز درست مانند استخوان جناغ جزو چیزهایی که آرزو را برآورده می‌کنند دیده می‌شود. اگر یک مژه‌ی کنده شده بر روی گونه شما بیفتد، آن را روی انگشت خود بگذارید، آرزو کنید، سپس مژه را فوت کنید که برود.

9_تندیس دودکش پاک‌کن:

تندیس دودکش پاک‌کن نشانه‌ای از خوش شانسی، ثروت و شادی است. یکی از افسانه‌های قدیمی انگلستان می‌گوید زمانی که پادشاه جرج در یک رژه‌ی سلطنتی سوار بر اسب خود شد، یک سگ به طور ناگهانی از جمعیت بیرون پرید، و شروع با پارس کردن و گاز گرفتن اسب پادشاه کرد. اسب روی دو پا بلند شد و در مقابل ترس و وحشت جمعیت، تقریبا پادشاه را پرتاب کرد. یک فرد کثیف در لباس‌هایی کهنه و مندرس، جلو رفت و، افسار اسب را گرفت، و حیوان را آرام کرد، یک دودکش پاک‌کن پادشاه را نجات داد.

10_شهاب یا افتادن ستاره:

شهاب یا افتادن ستاره چنان‌چه همواره گفته می‌شود تنها در صورتی که توسط فردی دیده شود، برای او خوش شانسی می‌آورد و کمک می‌کند که آرزوی پنهانی‌اش برآورده شود.