گلاتریا لوکا

راهنمایی اول

طبق جمله ی "دوازده دسر عالی در آخر هر وعده ی غذایی".،حروف آخر تمام دسر ها را به ترتیب ماه بنویسید.

راهنمایی دوم

جمله ی به دست آمده:

"حروف سوم هر دسر"

راهنمایی سوم

حال حروف سوم هر دسری که  زیر آن علامت # می باشد را به ترتیب عدد آن ، کنار هم قرار دهید.

پاسخ نهایی

پاسخ نهایی به دست آمده:

"بنادرلانگ"

روزنامه هفتگی گازتا

راهنمایی اول

ابتدا جدول کلمات را حل کنید.

راهنمایی دوم

عمودی

1-جنگی که در آن درگیری نظامی رخ نمی دهد: جنگ نرم

2-مورچه،موریانه: مور

3-نشانه جمع: ها

4-پایتخت ایتالیا: رم

5-مافیای ژاپن: یاکوزا

8-قانون گذار در سنا: سناتور

10-حاکم: سلطان

11-آگاهی: دانش

14-پایه و اساس: بیخ

افقی

1-مردم سالاری: جمهوری

6-آواز: نوا

7-مریخ به زبان دیگری: مارس

9-گرما و داغی ناگهان: گر

11-قلب: دل

12-نوعی بیماری: وبا

13-لیگامان: رباط

15-مرغ سخنگو: مینا

16-ستیزه خو: خشن

17-ناشنوا: کر

راهنمایی سوم

در یادداشت های مامور جوزف موریس یک جدول با تعدادی عدد داخل آن، وجود دارد که باید با جدول کلمات داخل روزنامه منطبق شود.

راهنمایی چهارم

پس از انطباق دو جدول حروف را به ترتیب اعداد جدول مامور موریس، کنار هم قرار دهید.

پاسخ: "کلمات آخر در آگهی بازی شطرنج"

دقت کنید که خانه های سیاه مصداق فاصله می باشند.

 

راهنمایی پنجم

کلمات آخر هر خط در آگهی بازی شطرنج (مکالمه پسر و پیرمرد را کنار هم قرار دهید).

پاسخ: "از اعداد جدول شماره برندگان، ستون، خط، کلمه  مقاله هارو پیدا کن."

راهنمایی ششم

در جدول شماره ی برنده ها (صفحه 4 روزنامه)، پیست سمت راست اشاره به مقاله ی سمت راست (صفحه 2) دارد و پیست سمت چپ اشاره به مقاله ی سمت چپ (صفحه 3) دارد. شماره ی مسابق نشانگر ستون ،شماره شرکت کننده نشانگر خط و شماره جایگاه نشانگر چندمین کلمه است.

به طور مثال:

پیست سمت راست

مسابقه: 1

شرکت کننده: 18#

جایگاه: 3

یعنی: مقاله ی سمت راست (صفحه ی 2)، ستون اول، خط هجدهم، کلمه ی سوم، که میشود: "مجازات"

 

پاسخ نهایی

با بررسی جدول شماره برندگانف 4 کلمه ی زیر استخراج می شود:

پاسخ نهایی: "مجازات شهر در ولنتاین".

رستوران لوکا

راهنمایی اول

با جستجوی کلمات در جدول شروع کنید.تمامیه غذاها در جدول کلمات سمت راستشان پیدا کنید و دور آن ها را خط بکشید.

راهنمایی دوم

پس از آنکه تمام کلمات پیدا شدند، به تمام حروفی که باقی مانده اند دقت کنید.

راهنمایی سوم

اگر تمام حروف باقی مانده جدول را استخراج کنید و به ترتیب کنار هم قرار دهید جمله ی زیر حاصل می شود:

"نقطه ی هر عنوان را به پایین سمت راست تصاویر وصل کنید."

راهنمایی چهارم

دقت کنید که در منوی بالا تمام عناوین تصاویرشان موجود نیست. عنوان هایی که تصاویرشان موجود می باشد را به پایین سمت راست تصاویرشان وصل کنید.

راهنمایی پنجم

سه تصویر وجود دارد که می‌توان آن‌ها را با عنوانشان مطابقت داد.

کانولی، به تصویر دوم از بالا وصل شود.

فارفاله، به تصویر چهارم از بالا وصل شود.

اسپاگتی با گوشت قلقلی،  به تصویر اول از بالا وصل شود.

(سعی کنید خطوط را کاملا صاف از نقطه ی قرمز پشت هر عنوان به گوشه سمت راست، پایین ، تصویرخودش وصل کنید).

پاسخ نهایی

سه خطی که کشیدید در دو نقطه با هم تلاقی دارند.کلمات از بالا

دسر

میگو

پاسخ نهایی: "دسرمیگو" می باشد.

مسابقه ی پوکر

راهنمایی اول

همانگونه که گفته شد، متیو باید بر روی صندلی شماره 1 بنشیند.

الکساندر، مارکوس، آریسته و مارک نیز نمیتوانند کنار یکدیگر بنشینند.از آنجایی که متیو بر روی صندلی شماره 1 نشسته است پس این چهار نفر باید بر روی صندلی های:2،4،6،8 بنشینند.

راهنمایی دوم

مارک و الکساندر از اونجایی که متیو رو بهترین دوست خودشون میدونن پس باید بر روی صندلی های شماره 2 و 8 قرا بگیرند.(گرچه ما نمیدونیم کدومشون  روی صندلی شماره 2 و کدومشون روی صندلی شماره 8 مینشینند).

پس با این اوصاف مارکوس و آریسته باید روی صندلی های شماره 4 و 6 باید بنشینند..(گرچه ما نمیدونیم کدومشون  روی صندلی شماره 4 و کدومشون روی صندلی شماره 6 مینشینند).

بنابراین مائوریتسیو باید بر روی صندلی شماره 9 بنشیند.

راهنمایی سوم

از آنجایی که مارک باید نزدیک درب ورودی بنشیند پس بر روی صندلی شماره 2 مینشیند.بنابراین الکساندر بر روی صندلی شماره 8 می نشیند.

راهنمایی چهارم

از آن جایی که الکساندر می خواهد کنار اسکایلار باشد، بنابراین اسکایلار بر روی صندلی شماره 7 می نشیند.

راهنمایی پنجم

آریسته می خواهد بین اسکایلار و ایزابل باشد.بنابراین آریسته بر روی صندلی شماره 6 و ایزابل بر روی صندلی شماره 5 می نشیند.

راهنمایی ششم

بنابراین مارکوس یر روی صندلی شماره 4 و السا بر روی صندلی شماره 3 می نشیند.

1=متیو

2=مارک

3=السا

4=مارکوس

5=ایزابل

6=آریسته

7=اسکایلار

8=الکساندر

9=مائوریتسیو

راهنمایی هفتم

به دنبال یک کلمه 9 حرفی هستید.

ارتباطی بین نام نفرات و صندلی ها میبینید؟

پاسخ نهایی

شماره صندلی به ما میگوید که چندمین حرف از کلمه (نام نفرات) را میخواهیم.

مثال:متیو بر روی صندلی شماره 1 نشسته است پس اولین حرف از کلمه ی "متیو" را میخواهیم که میشود: "م".

بنابراین پاسخ نهایی میشود:

"ماسک بهاری"

کلوپ خاندان

راهنمایی اول

هزارتو پشت بروشور با حروف پشت کارت عضویت، با هم ارتباط دارند.

راهنمایی دوم

اگر هزارتوی پشت بروشور را با حروف پشت کارت عضویت دقیقا منطبق کنیم و مسیر ورودی تا خروجی را دنبال کنید، حروفی که از این مسیر رد میشوند پیغامی را برای شما نمایان میکنند.

راهنمایی سوم

جمله ی به دست آمده :

"در امتداد لبه های نورافکن تا"

پاسخ نهایی:

"بروشور را در امتداد لبه های نورافکن تا کنید".

راهنمایی چهارم

حال قسمت زرد رنگ (نورافکن) بروشور را در امتداد لبه ها به پشت تا کنید دو لبه ای که به هم میرسند چه کلمه ای را نمایان میکنند؟

پاسخ نهایی

پاسخ نهایی: "سلینا بارنز"

نمودارتقطیر(معمای نهایی)

راهنمایی اول

در قسمت گلاتریا پاسخی که به دست آوردید را وارد کنید: "بنادرلانگ".

حال حروفی که مشخص شده اند را با دنبال کردن خطوط در مربع های پایین قرار دهید که میشود:

"دنبال".

راهنمایی دوم

در قسمت روزنامه هفتگی پاسخی که به دست آوردید را وارد کنید: "مجازات شهر در ولنتاین".

حال حروفی که مشخص شده اند را با دنبال کردن خطوط در مربع های پایین قرار دهید که میشود:

"هجده هزار دلار".

راهنمایی سوم

در قسمت رستوران پاسخی که به دست آوردید را وارد کنید: "دسرمیگو".

حال حروفی که مشخص شده اند را با دنبال کردن خطوط در مربع های پایین قرار دهید که میشود:

"میگردی"؟.

راهنمایی چهارم

در قسمت تورنومنت پاسخی که به دست آوردید را وارد کنید:

"ماسک بهاری".

حال حروفی که مشخص شده اند را با دنبال کردن خطوط در مربع های پایین قرار دهید که میشود:

"به سرماک".

راهنمایی پنجم

در قسمت کلوپ پاسخی که به دست آوردید را وارد کنید:

"سلینا بارنز".

حال حروفی که مشخص شده اند را با دنبال کردن خطوط در مربع های پایین قرار دهید که میشود:

"آسیب بزن".

پاسخ نهایی

کیو آر کد روی برگه ی نمودار تقطیر (معمای نهایی) را اسکن کنید و جمله ی به دست آمده را با فاصله بین کلمات (دقیقا به شکل زیر) وارد کنید:

"دنبال هجده هزار دلار میگردی؟ به سرماک آسیب بزن"