نمایش دادن همه 2 نتیجه

پرونده قتل خانه وحشت

69,000 تومان
7جوان وارد خانه ای متروکه می شوند.بعد از مدتی فردی محلی،با شنیدن صداهایی عجیب با پلیس تماس می گیرد. پلیس بعد از بررسی ،با سه جسد،دو فرد فراری،یک مفقودی و یک فرد بیهوش مواجعه می شود. با بررسی های بیشتر،پرونده وارد فاز عجیب تری هم می شود...

تور جهانی پروفسور ریچارد

189,000 تومان
پروفسور ریچارد به طور ناگهانی ناپدید شده و 24 عدد پاکت مرموز برای شما فرستاده آیا می توانید با حل کردن معماهای درون پاکت ها، پی به اکتشاف بزرگ پروفسور ریچارد ببرید؟