نمایش یک نتیجه

ایمهوتپ (عمارتگر مصر)

380,000 تومان
ایمهوتپ:معمار افسانه ای ابنیه ی مصر باستان ساختارهای رعب آور و تاکتیک های بی رحمانه اش،منزلتی خداگونه در میان مصریان باستان نصیبش کرد.آیا می توانید با اراده ی خلل ناپذیر او در ساخت ارزشمندترین ابنیه ی تاریخی همراه شوید؟ برای این کار باید،بلوک های سنگی را از معدن سنگ خود،باکشتی،به کارگاه های ساختمانی مختلف حمل کنید. اما شما به تنهایی تصمیم نمی گیرید که کشتی ها کجا بروند! رقبای شما نیز برنامه هایی برای ساخت ابنیه ی خود دارند و تلاش می کنند تا مانع موفقیت شما شوند.