نمایش یک نتیجه

بازی برس بیرمنگهام (brass birmingham)

810,000 تومان
بازی برس بیرمنگهام،روایت گررقابت کار آفرینان شهر بیرمنگهام و نواحی اطراف آن در جریان انقلاب صنعتی انگلستان،در حد فاصل سال های 1770 تا 1870 است.در این بازی ،که ادامه ی ای است بر بازی شاهکار برس لنکشایر،امپراتوری تان را با ایجاد کانال ها و مسیر های ریلی و ساخت و توسعه صنایع گوناگون همچون کارخانه پنبه، معدن ذغال سنگ، ذوب آهن ،تولیدی ، سفال گری و نوشیدنی سازی گسترش دهید.