نمایش یک نتیجه

بازی فکری عجایب هفت گانه دوئل (duel)

250,000 تومان
علم و ارتش خود را گسترش دهید و بناهای خارق العاده بسازید. در این بازی شما می توانید به سه روش به پیروزی برسید:به تکامل علمی برسید ، یک  سیستم اصیل و قدرتمند نظامی خلق کنید.امتیازات خود را با ساخت بناهای مهم و استراتژیک افزایش دهید.