نمایش یک نتیجه

پرونده قتل خانه وحشت

69,000 تومان
7جوان وارد خانه ای متروکه می شوند.بعد از مدتی فردی محلی،با شنیدن صداهایی عجیب با پلیس تماس می گیرد. پلیس بعد از بررسی ،با سه جسد،دو فرد فراری،یک مفقودی و یک فرد بیهوش مواجعه می شود. با بررسی های بیشتر،پرونده وارد فاز عجیب تری هم می شود...